Menu

Natuurlijk zijn aan het vliegen met drones regels verbonden. En dat is natuurlijk maar goed ook. Hopelijk worden in de toekomst door de drone fabrikanten, en door goede regelgeving en opvolging daarvan het aantal incidenten rondom luchthavens tot 0 gebracht.

We dienen plezier te hebben in de hobby die we uitvoeren, en dienen daarbij natuurlijk ook de regels in acht te houden. Alleen zo voorkomen we dat we in de toekomst zwaardere regels zullen krijgen, die wellicht ons plezier in de hobby onderuit halen.

Omdat niet voor iedereen duidelijk is "hoe en wat" omtrend het vliegen met drones, hieronder de belangrijkste regels op een rij.

Ik wil hierbij drones.nl bedanken voor het beschikbaar stellen van de informatie.

  • VLIEG ALLEEN OVERDAG
  • HOUD DE DRONE ALTIJD IN ZICHT
  • VLIEG NOOIT HOGER DAN 120 METER
  • LEER JE DRONE KENNEN
  • VLIEG NOOIT BOVEN BEBOUWING, WEGEN EN MENSEN
  • VLIEG NOOIT IN NO FLY ZONES ZOALS RONDOM VLIEGVELDEN
  • GEEF ALTIJD VOORRANG AAN ANDER VLIEGVERKEER
  • VLIEG NOOIT TEGEN BETALING OF VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN
  • RESPECTEER ANDERMANS PRIVACY EN RUST
  • GEBRUIK JE VERSTAND

Vlieg alleen overdag

Vliegen met drones mag van de wet alleen overdag bij daglicht. Vlieg dus nooit tijdens (invallende) schemering en in het donker.

Houd de drone altijd in zicht

Als drone eigenaar en bestuurder ben je verplicht om je drone tijdens de gehele vlucht in zicht te houden. Dit houdt dus in dat er nooit een obstakel tussen de bestuurder en de drone in mag staan. Kies altijd voor een open plek buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

Vlieg nooit hoger dan 120 meter

Volgens de wetgeving mogen we niet hoger dan 120 meter vliegen, doe dit dus ook niet. Daarbij is dat ook niet eens noodzakelijk, de mooiste opnamens en de beste details zie je juist bij opnames die vanaf maar enkele meters hoog zijn gemaakt. De opnamens zijn al uniek door net die andere kijk op de objecten.

Leer je drone goed kennen

Een goede vlucht voer je alleen uit als je de drone ook goed kent. Besteed tijd om je drone goed te leren kennen. Door je drone goed te kennen, kan je ook snel en adequaat handelen in onverwachte situaties. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en besteed je eerste vluchten enkel aan beheersing van de drone, voordat je de vluchten voor het perfecte shot gaat maken.

Vlieg nooit boven bebouwing, wegen en mensen

Het is niet toegestaan om te vliegen in de buurt van gebouwen, auto- en vaarwegen en mensen. Zelf zou je het ook niet fijn vinden om een drone boven je achtertuin te hebben hangen. Kies voor een geschikt gebied buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

Vlieg nooit in NoFly-Zones zoals rondom vliegvelden

Iedereen met een beetje verstand kan van zichzelf wel begrijpen dat het niet is toegestaan om te vliegen bij een luchthaven of een andere ‘No Fly Zone’. Een No Fly Zone is een gebied waar een vliegverbod geldt. Naast vliegvelden kent Nederland meer gebieden waar nooit gevlogen mag worden. Zorg dat je op de hoogte bent van alle No Fly Zones in het gebied waar je vliegt.

raadpleeg daarbij bijvoorbeeld veiligvliegen.nl

Geef altijd voorrang aan ander vliegverkeer

Normaal vliegverkeer heeft ten alle tijde voorang. Mocht je dus tijdens je vlucht onverwachts ander vliegverkeer tegenkomen, dan dien je dit vliegverkeer dus voorrang te geven. Probeer tevens zo veel mogelijk afstand te houden. Vaak is het raadzaam om zo snel mogelijk de landing in te zetten.

Vlieg nooit tegen betaling of voor zakelijke doeleinden

Voor het vliegen met drones voor recreatieve doeleinden is (nog) geen certificaat nodig. Voor zakelijke doeleinden gelden andere eisen en regels en heb je een vliegbrevet nodig.

Respecteer andermans privacy en rust

Houd altijd rekening met andermans privacy en rust. Zelf wil je ook niet lastig gevallen worden door een drone. Kies dus altijd voor een open plek buiten de bebouwde kom zonder bebouwing, bebossing en verkeer.

Gebruik je verstand

De meest belangrijkste regel is toch eigenlijk wel: Gebruik je verstand! Als je deelneemt in het verkeer, betekent dat je moet anticiperen. Het vliegen met drones maakt hier geen uitzondering op.

VeiligVliegen.nl

Op VeiligVliegen.nl worden de basisregels omtrent het veilig vliegen met drones op een toegankelijke manier gepresenteerd. Naast de regelgeving biedt ‘Veilig Vliegen’ ook een handig overzicht met alle Do’s & Don’ts.

 

Checklist voor veilig vliegen

Wil je echt goed voorbereid gaan vliegen. Raadpleeg deze checklist voor je gaat vliegen met een drone. Houdt eventueel zelf nog een flight-log bij waarin je al je vluchttijden en data registreerd.

naar boven